İncelediğiniz Kategori

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

An Inquiry into the Determinants of Female Labor Force Participation, Employment and Employment in “Good Jobs” for Turkey – Theresa Vanwingh, Hakan Mıhcı

Abstract The Turkish female labor force participation rate is very low, even when comparing Turkey to peer countries. Despite the extensive literature on the determinants of the female labor...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, G- Finansal Ekonomi, M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Asya Tipi Dijitalleşme Tarzı: Doğu Nasıl Zengin Oldu? – Altuğ Yalçıntaş

Öz Bu çalışmada, bugüne kadar “azgelişmiş” ve “durağan” olarak adlandırılan ekonomilerin iktisadi başarısının genellenmiş ve güncellenmiş bir Asya tipi üretim tarzı kuramı (G-ATÜT) aracılığıyla yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürüyorum....

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler

M. Aykut Attar – Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi

Öz Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçekleşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin...