İncelediğiniz Kategori

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, G- Finansal Ekonomi, M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Asya Tipi Dijitalleşme Tarzı: Doğu Nasıl Zengin Oldu? – Altuğ Yalçıntaş

Öz Bu çalışmada, bugüne kadar “azgelişmiş” ve “durağan” olarak adlandırılan ekonomilerin iktisadi başarısının genellenmiş ve güncellenmiş bir Asya tipi üretim tarzı kuramı (G-ATÜT) aracılığıyla yeniden incelenmesi gerektiğini öne sürüyorum....

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler

M. Aykut Attar – Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi

Öz Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçekleşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler

Sabri Burak Arzova, Caner Özdurak – Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves

Abstract As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development of the Turkish economy. The novelty of this study is that we...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Ceyhun Elgin – Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence

Abstract Given perfectly competitive labor markets combined with the profit-maximizing behavior of firms, real wages should equal the marginal product of labor (MPL). However, there is ample evidence that...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

İlker Bulut – Adam Smith’in İktisadındaki Kurumsal Ögeleri Mitchell’le Okumak

Özet Kurumsal iktisadın, günümüzde yaşanan paradigma değişimi ile birlikte tekrardan gün yüzüne çıkmış olmasıyla birlikte, kurumların yanı sıra kurumsal bir bakış açısından iktisadın evrimine bakış bir gereklilik halini almaktadır....