İncelediğiniz Kategori

D- Mikro İktisat

D- Mikro İktisat, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli

Öz Bu yazı temelde siyasal felsefe alanından Hannah Arendt ve Jürgen Habermas ile şehir planlama kökenli felsefeci Richard Sennett’in geliştirdikleri kamu konusunda çöküş, geriye çekiliş söylemine razı olunamayacağı, sessiz...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, D- Mikro İktisat, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, G- Finansal Ekonomi, Makaleler

Ercan Eren, Volkan Kaymaz – Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri: 2008 Finansal Krizine Thorstein Veblen’in Yaklaşımı-TR

Özet Toplayıcılıktan, tarıma ve dolayısıyla yerleşik hayata geçilmesi özel mülkiyetin ortaya çıkmasına yol açmış bununla birlikte gelir-servet eşitsizlikleri her daim tartışılan konulardan olmuştur. Çalışmalarında sosyal konuları da ele alan...