İncelediğiniz Kategori

Dergiler

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 4)

Yurt içi Talep, Dışa Açıklık ve Büyüme – Bilin Neyaptı Koordinasyon Problemlerinin Evrimsel Oyun Teorisi ile İncelenmesi: Kur Korumalı Mevduat Örneği – Aras Yolusever, Burak Ünveren, Ercan Eren Türk...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 3)

Post-Keynesyen Bakış Açısında Büyüme ve Sürdürülebilirlik: Bazı Notlar – Arne Heise Werner Sombart’ın Joseph. A. Schumpeter Üzerinde Etkisi – Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren Döviz Kuru Rejimleri ve İş...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 2)

The Relationship between the Transportation Infrastructure and Economic Development: The ARDL Boundary Test Approach – Asuman Eşlik, Caner Özdurak Is Knowledge a Commons? – Erkan Gürpınar The Troubles that...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 1)

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli An Inquiry into the...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 5, Sayı 4)

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen Kalecki’nin Efektif Talep ve Bölüşüm Teorisi – Yılmaz Aydın Ar-Ge...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 5, Sayı 2)

The Green Energy Transition and Energy Security in Mexico, 1980–2016: Expansion and Intensification of Extractivism – Alicia Puyana Mutis, Isabel Rodríguez Peña Old and New Developmentalism in Latin America:...

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 4)

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme – A. Suut Doğruel Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and  News Impact Curves –...

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 3)

  Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence – Ceyhun Elgin Fintech And Blockchain in Islamic Finance: A Bibliometric Analysis – Ahmet Faruk Aysan, İbrahim Musa Ünal...