İncelediğiniz Kategori

F- Uluslararası İktisat

F- Uluslararası İktisat, Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen

Öz “Dibe doğru yarış”, ülkelerin uluslararası rekabetin dışında kalmamak adına; çevreyi veya işgücünü korumaya yönelik standartları esnetmeleri, uygulamaktan vazgeçmeleri ya da arttırma yönünde çaba göstermemeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada,...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler

Sabri Burak Arzova, Caner Özdurak – Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves

Abstract As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development of the Turkish economy. The novelty of this study is that we...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Ahmet Kasap, Salih Barışık – Türkiye İçin Optimal Para Alanı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEI) Örneği

Öz R. Mundell tarafından 1961 yılında ortaya konulan Optimal Para Alanı (OPA) teorisi 1980 sonrası dönemde artan uluslararası ticari rekabet sonucu ülkelerin farklı ekonomik birleşmelere katılmasına ve OPA arayışlarına...

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Julen Berasaluce, Jose Antonio Romero – Contribution of Foreign Direct Investment to Mexico’s Economic Growth during NAFTA Years (1994 -2019)-TR

Abstract: This paper analyses the impact of foreign direct investment on labor productivity for the period 1994-2019 in Mexico. It proposes a production process with labor and three types...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Katya Pérez Guzmán, Alicia Puyana Mutis – Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?-TR

Abstract This paper explores the economic effects of extractivism in Chile, Colombia, Mexico and Peru, applying the Dutch Disease model. A Johansen cointegration test finds a strong negative relationship...