İncelediğiniz Kategori

G- Finansal Ekonomi

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, G- Finansal Ekonomi, M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, G- Finansal Ekonomi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

İnsan Tunalı – Beşeri Sermaye – Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018-TR

Özet Bu çalışmada eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrisleri kullanılarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiği araştırılmaktadır. “Beşeri sermaye bireyleri daha...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, D- Mikro İktisat, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, G- Finansal Ekonomi, Makaleler

Ercan Eren, Volkan Kaymaz – Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri: 2008 Finansal Krizine Thorstein Veblen’in Yaklaşımı-TR

Özet Toplayıcılıktan, tarıma ve dolayısıyla yerleşik hayata geçilmesi özel mülkiyetin ortaya çıkmasına yol açmış bununla birlikte gelir-servet eşitsizlikleri her daim tartışılan konulardan olmuştur. Çalışmalarında sosyal konuları da ele alan...