İncelediğiniz Kategori

Genel

Genel, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Türkiye’deki Ulaştırma Altyapıları ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı – Asuman Eşlik, Caner Özdurak

Öz Bu çalışma, ulaştırma altyapısının farklı alt sektörlerine bakarak ekonomik kalkınma ile olan uzun vadeli ilişkisini ve aralarındaki nedenselliğin yönünü bulmaya yöneliktir. Aynı zamanda kalkınmanın bir unsuru olarak kabul...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 2)

The Relationship between the Transportation Infrastructure and Economic Development: The ARDL Boundary Test Approach – Asuman Eşlik, Caner Özdurak Is Knowledge a Commons? – Erkan Gürpınar The Troubles that...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 6, Sayı 1)

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli An Inquiry into the...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 5, Sayı 4)

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen Kalecki’nin Efektif Talep ve Bölüşüm Teorisi – Yılmaz Aydın Ar-Ge...

Dergiler, Genel

Efil Journal (Cilt 5, Sayı 2)

The Green Energy Transition and Energy Security in Mexico, 1980–2016: Expansion and Intensification of Extractivism – Alicia Puyana Mutis, Isabel Rodríguez Peña Old and New Developmentalism in Latin America:...