İncelediğiniz Kategori

H- Kamu Ekonomisi

D- Mikro İktisat, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli

Öz Bu yazı temelde siyasal felsefe alanından Hannah Arendt ve Jürgen Habermas ile şehir planlama kökenli felsefeci Richard Sennett’in geliştirdikleri kamu konusunda çöküş, geriye çekiliş söylemine razı olunamayacağı, sessiz...

H- Kamu Ekonomisi, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Z- Diğer Özel Konular

Old and New Developmentalism in Latin America: Social Order, Social Policy, and Utopias Fifty Years Later – Nicolás Dvoskin

Abstract 1960s’ and 1970s’ Latin American development policies were guided by economic purposes, but there were strong utopias beneath them: a full-employment economy with social protection and accelerated technological...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Mehmet Mert Türk, Salih Barışık – Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı- Dolaysız Vergi Ayrımı

Özet Çalışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bileşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Salih Barışık, Ebru Karkacıer – Demografik Unsurlar ile Mali Baskınlık Etkileşim Analizi: BRICT Ülkeleri Deneyimi-TR

Özet Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler

Belgi Turan, Ali Berker, Seyit Mümin Cilasun – Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi-TR

Özet Bu çalışmada 2004-2015 yıllarına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılarak eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimi ve bu memnuniyetin belirleyicileri incelenmektedir. Bu dönemde eğitim hizmetlerinden memnuniyet %55,09’dan %61,72’e çıkarak %12...

H- Kamu Ekonomisi, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler, P- İktisadi Sistemler

Altuğ Yalçıntaş, Büşra Akkaya – Diplomalı Aylak Sınıf: Gösterişçi Tüketim Süreci Olarak Türk Yükseköğrenim Sistemi-TR

Özet Türkiye’de üniversite çağına gelen öğrenciler, yükseköğrenim görecekleri kurumları hangi faktörlere göre tercih etmektedirler? Bu çalışmada, iktisat bölümlerine ilişkin olarak ÖSYM tarafından sağlanan verilere odaklandık. Kuramsal olarak, Thorstein Veblen’in...