İncelediğiniz Kategori

I- Sağlık, Eğitim ve Refah

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Özge Gökdemir, Devrim Dumludağ – Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case

Abstract In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons...

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Ayça Fettahoğlu – A New Approach in Determining Social Performance: Sustainable Development Principles and Turkey’s Outlook

Abstract The concept of sustainable development, which has been closely followed, has become a trend for business organizations that desire to continue their existence in the market for a...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler

Demet Topal Koç, Ercan Eren – Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı Modelleme ile Optimizasyonu-TR

Özet: Hastanelerin acil servisleri zaman ve finans açısından maliyetli olabilmektedir. Sağlık arzının kısıtlı ve talebi konusunda belirsizliklerin olduğu acil servislerin ekonomik optimizasyonunda geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, acil servisin...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler

Belgi Turan, Ali Berker, Seyit Mümin Cilasun – Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi-TR

Özet Bu çalışmada 2004-2015 yıllarına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılarak eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimi ve bu memnuniyetin belirleyicileri incelenmektedir. Bu dönemde eğitim hizmetlerinden memnuniyet %55,09’dan %61,72’e çıkarak %12...