İncelediğiniz Kategori

K- Hukuk ve İktisat

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, K- Hukuk ve İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Gönenç Gürkaynak – Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki-TR

Özet Bir toplumun toplam refah seviyesini ençoklaştırabilmek için hem bir iktisatçının hem de insan hakları uzmanının bakış açılarını dikkate alan, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu iki disiplin...