İncelediğiniz Kategori

M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, G- Finansal Ekonomi, M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...