İncelediğiniz Kategori

P- İktisadi Sistemler

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, P- İktisadi Sistemler

Burak Gürbüz – Lippmann’dan Thaler’e, Neo-Liberal Düşüncede Kitleleri Yönlendirenler ve Amaçları-TR

Özet Homoeconomicus güncel neo-klasik iktisat teorilerinde gittikçe daha az yer almaktadır. Bu durum “laissez faire” liberal ekonomik anlayışın bittiğinin de bir göstergesi midir? Bu sorulardan hareket ederek XX yüzyılın...

H- Kamu Ekonomisi, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler, P- İktisadi Sistemler

Altuğ Yalçıntaş, Büşra Akkaya – Diplomalı Aylak Sınıf: Gösterişçi Tüketim Süreci Olarak Türk Yükseköğrenim Sistemi-TR

Özet Türkiye’de üniversite çağına gelen öğrenciler, yükseköğrenim görecekleri kurumları hangi faktörlere göre tercih etmektedirler? Bu çalışmada, iktisat bölümlerine ilişkin olarak ÖSYM tarafından sağlanan verilere odaklandık. Kuramsal olarak, Thorstein Veblen’in...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, D- Mikro İktisat, Makaleler, N- İktisat Tarihi, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, P- İktisadi Sistemler

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady-TR

Abstract For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, P- İktisadi Sistemler

Osman Aydoğuş, Burcu Türkcan, Elif Tunalı Çalışkan, Barış Serkan Kopurlu – Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein-TR

Özet Küresel ekonomik sistem en son küresel finans krizi ile ağır bir darbe yemiş, tüm dünyayı etkileyen bu krizle birlikte ekonomik krizlerin önemi, öngörülebilirliği ve etkileri konuları yeniden gündeme...