İncelediğiniz Kategori

Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

İklim Değişikliğinin Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Gıda Güvenliği Üzerindeki Yansımaları – R. Funda Barbaros, Aliye Yüksel

Öz İklim değişikliğinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı farklı etkiler, tarımsal faaliyetlerde de olumsuz koşullara neden olmaktadır. FAO’nun dünya genelinde yaptığı araştırmalar, gelecek 30 yılda iklim değişikliği kaynaklı tarımsal...

F- Uluslararası İktisat, Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Türkiye’de Çevresel “Dibe Doğru Yarış”: Kirlilik Yaratan Sektörler ve Rekabet Gücü – Büşra Oran, Seren Savacı, Dilek Aykut Seymen

Öz “Dibe doğru yarış”, ülkelerin uluslararası rekabetin dışında kalmamak adına; çevreyi veya işgücünü korumaya yönelik standartları esnetmeleri, uygulamaktan vazgeçmeleri ya da arttırma yönünde çaba göstermemeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada,...

Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Çevre Sorunlarına “Ekolojik Ekonomi” Açısından Yaklaşım – Ahmet Şahinöz

Öz Küresel ısınma başta olmak üzere, biyoçeşitliliğin azalması, doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve çevre kirliliği gibi çevre sorunları artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre...

Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Ahmet Şahinöz – Küresel Isınma-İklim Değişikliği ve Türkiye-TR

Özet Dünya Ekonomik Formu (WEF)’nun son yıllık (21-24 Ocak 2020) Küresel Risk Raporu’nda, küresel ekonomi için en büyük riskin; “küresel ısınma ve iklim değişikliği” olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur. İklim...

Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

İlhan Tekeli – Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş-TR

Özet Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Katya Pérez Guzmán, Alicia Puyana Mutis – Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model of the Economy?-TR

Abstract This paper explores the economic effects of extractivism in Chile, Colombia, Mexico and Peru, applying the Dutch Disease model. A Johansen cointegration test finds a strong negative relationship...

Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi

Denizhan Güven, Gülgün Kayakutlu, M. Özgür Kayalıca – Verimliliği Düşmüş Bataryaların Hizmet Sektöründe Kullanımı: Akıllı Tesis Uygulaması-TR

Özet Enerjide dışa bağımlılığın ekonomide cari işlemler üzerinden yarattığı kırılganlık göz önünde bulundurulduğunda enerji kullanımının mikro ölçeklerde de olsa daha optimal yöntemlerle azaltılma çabası önemli olmaktadır. Bu çalışmada, elektrikli...