İncelediğiniz Kategori

R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Makaleler, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Çevre Sorunlarına “Ekolojik Ekonomi” Açısından Yaklaşım – Ahmet Şahinöz

Öz Küresel ısınma başta olmak üzere, biyoçeşitliliğin azalması, doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve çevre kirliliği gibi çevre sorunları artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Ahmet Kasap, Salih Barışık – Türkiye İçin Optimal Para Alanı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEI) Örneği

Öz R. Mundell tarafından 1961 yılında ortaya konulan Optimal Para Alanı (OPA) teorisi 1980 sonrası dönemde artan uluslararası ticari rekabet sonucu ülkelerin farklı ekonomik birleşmelere katılmasına ve OPA arayışlarına...

Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

İlhan Tekeli – Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor-TR

Özet 2000’li yıllardan sonra, temsile dayalı, yapılanmacı olan bilimsel bilgi kuramlarına, temsili olmayan kuramlar eklendi. 20. Yüzyılın ilk yarısında evrensel geçerlilik iddiası taşıyan temsili kuramların var olduğu dönemde, planlama...

Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Q- Tarım ve Doğal Kaynak İktisadı: Çevre Ekonomisi ve Ekolojik Ekonomi, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

İlhan Tekeli – Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş-TR

Özet Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente...

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Orhan Karaca – Bölgesel İktisat Çalışmaları İçin Yeni Bir Veri Seti: Türkiye’de İllere ve Bölgelere Göre Ortalama Eğitim Süresi, 1970-2017-TR

Özet Beşeri sermaye, bir ülkenin nüfusunun sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerin toplamı olarak tanımlanabilir. 1980’li yıllarda geliştirilmeye başlayan içsel büyüme teorilerine göre, beşeri sermaye ekonomik büyümenin önemli bir...

J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel – Türkiye’de Bölgeler ve Sektörler Arasında Verimlilik ve Ücret Farklılıkları-TR

Özet Bölgesel farklılıklar, Türkiye’de gelir eşitsizliklerinin temel kaynaklarından biridir. Türkiye’deki bölgesel gelir eşitsizliklerinin temel özellikleri üzerine kısa bir değerlendirmenin arkasından çalışma, imalat sektörleri arasındaki bölgesel ücret ve verimlilik farklarına...

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Verda Canbey Özgüler – Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Eğitimi-TR

Özet Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Erkan Erdil, Dilek Çetin – Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis-TR

Abstract Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for economic growth of a country for neoclassical economists. In this study, existence of intra- OIZ and...