İncelediğiniz Kategori

Z- Diğer Özel Konular

H- Kamu Ekonomisi, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Z- Diğer Özel Konular

Old and New Developmentalism in Latin America: Social Order, Social Policy, and Utopias Fifty Years Later – Nicolás Dvoskin

Abstract 1960s’ and 1970s’ Latin American development policies were guided by economic purposes, but there were strong utopias beneath them: a full-employment economy with social protection and accelerated technological...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, Z- Diğer Özel Konular

Burcu Türkcan – Türkiye’de İç Turizm Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi-TR

Özet Bu çalışmada 2009 yılı 2. çeyreği ile 2017 yılı 2. çeyreği arasındaki dönemde Türkiye’de hanehalkı yurt içi turizm harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de turizm...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, Z- Diğer Özel Konular

Arne Heise, Sebastian Thieme – University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany-TR

Abstract This article discusses the development of “heterodox” economics at universities in Germany since the 1970s. Based on Lakatos’ concept of scientific research programmes (SRP), the article introduces a...