Abstract

This paper explores the economic effects of extractivism in Chile, Colombia, Mexico and Peru, applying the Dutch Disease model. A Johansen cointegration test finds a strong negative relationship between the appreciation of the real exchange rate due to increased government spending, and a decreasing participation of manufactures both at the national level and in exports. Other weaker, yet still significant, economic effects are also suggested.
As the model of growth based on natural resources continues in Latin America, its economic effects must be discerned in order to guarantee a more fair inclusion in global trade and stronger national economic growth.

Keywords: Extractivism, Dutch Disease, Latin America, Natural Resource Curse, Johansen Cointegration Test
JEL Classification: O13, C1, F41, O54, Q32

Latin Amerikan Neo-Ekstraktivizm: Liberal Ekonomik Modelin Parçalanması mı Derinleşmesi mi?

Özet

Bu makale, Hollanda Sendromu modelini kullanarak Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’da çıkarıcılığın (extractivism) ekonomik etkilerini incelemektedir. Johansen eş bütünleme testi, artan kamu harcamaları nedeniyle, reel döviz kuru ile üreticilerin ulusal düzeydeki ve ihracattaki azalan katkıları arasında güçlü bir negatif ilişki bulunduğunu göstermektedir. Zayıf ancak önemli diğer etkiler de meydana gelmiştir. Latin Amerika’daki, doğal kaynaklara bağlı büyüme modeli devam ettikçe, küresel ticarete dahil olunması ve güçlü bir ulusal ekonomik büyümenin sağlanması için bu modelin ekonomik etkileri anlaşılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekstraktivizm, Hollandalı Sendromu, Latin Amerika, Doğal Kaynak Laneti, Johansen Eş Bütünleme Testi
JEL Sınıflandırması: O13, C1, F41, O54, Q32

Satın Al Açık Erişim