Abstract

High prices restrict access to academic journals and books that scholars rely upon to author new research. One possible solution is the expansion of copyright exceptions allowing unauthorized access to copyrighted works for researchers. I test the link between copyright exceptions for health and science researchers and their publishing output at the country-subject level. I find that scientists residing in countries that implement more robust research exceptions publish more papers and books in subsequent years. This relationship between copyright exceptions and publishing is stronger in lower-income countries, and stronger where there is stricter copyright protection of existing works.

Key Words: Copyright, Copyright Exceptions, Intellectual Property, Access to Knowledge, Knowledge Governance, Research, Publishing, Scholarship.
JEL Codes: O34, K11, D83

Telif Hakkı İstisnalarının Araştır macıların Verimi Üzerindeki Etkisi

Özet

Yüksek fiyatlar, akademik dergilere ve bilim insanlarının yeni araştırmalar için kullandıkları kitaplara erişimini kısıtlamaktadır. Bu sorunun olası bir çözümü, araştırmacılar için telif hakkıyla korunan eserlere yetkisiz erişime izin veren telif hakkı istisnalarının genişletilmesidir. Çalışmada sağlık ve bilim araştırmacılarının telif hakkı
istisnaları ile ülke düzeyinde yayıncılık çıktıları arasındaki bağlantı test edildi. Telif hakkı için daha sağlam araştırma istisnaları uygulayan ülkelerde ikamet eden bilim adamlarının sonraki yıllarda daha fazla makale ve kitap yayınladığı sonucuna erişildi. Telif hakkı istisnaları ile yayıncılık arasındaki bu ilişki, düşük gelirli ülkelerde, mevcut eserlerin daha sıkı telif hakkı korumasının olduğu yerlerde daha güçlü olduğu görülmekte.

Anahtar Kelimeler: Telif Hakkı, Telif İstisnaları, Fikri Mülkiyet, Bilgiye Erişim, Bilgi Yönetimi, Araştırma, Yayıncılık, Burs
JEL Kodları: O34, K11, D83

Satın Al Açık Erişim