Abstract
The Authorized Economic Operator (AEO) program comprises of comprehensive trade facilitation and security improvement measures that also serve the overarching objective of institutional development. The aim of the current paper is to analyze the impact of AEO program adoption on trade of the members of the Organization of Islamic Countries (OIC) for the period of 2000-2017 by using descriptive analysis, convergence analysis and gravity model. Gravity analysis spans the period of 2000-2017 for 132 countries of which 57 are the OIC Member States. Both the traditional and the structural gravity analyses show that AEO adoption by OIC member states has no impact on the bilateral trade of these countries. Our analysis suggests that there is a high level of convergence in terms of AEO implementation among the OIC Member States. However, there are a number of serious challenges both in the design and the implementation of the programs. This de jure-de facto differentiation stands as one of the main reasons in regards to the effectiveness of the AEO programs.

Keywords: Authorized Economic Operator, trade facilitation, Organization of Islamic Countries, structural gravity, survey

JEL Codes: F14, F13, O53, O57

Özet
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) programı, ticaretin kolaylaştırılması ve güvenliğin iyileştirilmesi hususlarında kapsamlı önlemler içermenin yanı sıra kurumsal gelişme gibi çok daha genel bir amaca da hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı, betimsel analiz, yakınsaklık analizi ve yerçekimi modeli kullanarak, YYS programı uygulamasının İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinin ticaretine etkisini 2000-2017 dönemi için incelemektir. Yerçekimi modeli, 2000-2017 döneminde 57’si İİİT üyeleri olmak üzere 132 ülkeyi kapsamaktadır. Hem geleneksel hem yapısal yerçekimi modelleri YYS programının İİT üyelerince uygulanmasının bu ülkelerin ikili ticaretine etkisi olmadığını göstermektedir. Bizim analizlerimiz, İİT üye ülkelerinin YYS uygulamalarında yüksek düzeyde yakınsama olduğunu göstermektedir. Ancak YYS programlarının tasarlanmasında ve uygulanmasında bir dizi ciddi zorluklar ortaya çıkmıştır. Yasal tasarım ve uygulama arasındaki bu farklılıklar, YYS programlarının etkinlikleri hususundaki en önemli sebeplerden biri olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Ticaretin Kolaylaştırılması, Yapısal Yerçekimi Modeli, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı

Jel Kodları: F14, F13, O53, O57

Satın Al Açık Erişim