Abstract 

The dramatic higher education expansion in Turkey was largely associated with professionalization of higher education. The process of professionalization started in the 1980s and accelerated after 1990s. In the comprehensive university model, all study fields have been affected by professional education and narrow professional education has become the norm in Turkish higher education. Whether the perspective taken as the requirements of knowledge economy or mission of higher education, curriculum reform should be high agenda of Turkish higher education. 

Keywords: Higher Education, Professional Education, General Education 

JEL Codes: I24, I26, I28 

Türkiye Yükseköğreniminde Profesyonel ve Genel Eğitim 

Türkiye’ de yükseköğrenimin kitleselleşmesinin önemli sonuçlarından biri yükseköğrenimde profesyonel-mesleki eğitimin baskın hale gelmesi olmuştur. Bu süreç 1980’li yıllarda başlamış 2000’li yıllarda hız kazanmıştır. Ön lisanstan, doktoraya tüm dereceleri, tıptan güzel sanatlara tüm bilgi alanlarını barındıran kapsamlı üniversite modelinde profesyonel-mesleki eğitim diğer alanları da etkilemiş, bunun sonucunda profesyonel eğitim norm haline gelmiştir. Bugün her dört öğrenciden üçü bu alanlarda öğrenim görmekte, genel eğitim alanları sürekli olarak daralmaktadır. İster bilgi ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler açısından isterse de yükseköğrenimin misyonu açısından bakılsın, Türkiye yükseköğreniminin en önemli gündem maddelerinden biri ders programlarının genel eğitimi içerecek şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğrenim, Profesyonel Eğitim, Genel Eğitim 

Jel Kodları: I24, I26, I28 

Satın Al Açık Erişim