Özet

Türkiye’de işgücü piyasası tartışmaları yoğunlukla kişi sayıları üzerinden yürütülmektedir. Kişi sayısı üzerinden giden değerlendirmeler işgücü piyasasında farklı uyum mekanizmalarına işaret eden ve zaman içinde büyük değişim gösteren çalışma saatlerinin yapısı ve seyrini dikkate almadıkları için eksiktir. Bu makale bu eksiği gidermeye çalışmaktadır. Her kategoride kişi sayısı olarak istihdam artarken, çalışılan saatler azalmaktadır. Genel olarak erkelerin kadınlardan, tarım dışı sektörlerin tarımdan, eğitimsiz nüfusun eğitimlilerden daha uzun çalıştığı gözlenmektedir. Fakat, istihdam artışının en kuvvetli olduğu alt gruplar aynı zamanda çalışma sürelerinin en az düştüğü gruplardır. Çalışılan saatlerin azalma nedenlerini incelediğimizde işgücünün ve istihdamın kompozisyonunda (gözlenebilir özelliklerinde) meydana gelen değişimin sınırlı bir açıklayıcı etkisi olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çalışılan Saatler, İşgücü Piyasası, İstihdam
JEL Sınıflandırması: J21, J22, J82

Distribution of Hours Worked in Turkey and Its Evolution

Abstract

In Turkey, labor market issues are mainly discussed at the extensive margin, i.e., the changes in the number of workers. We believe that evaluations based solely on number of employed workers will be incomplete when we ignore that fact that labor market react differently to substantial reductions in worked hours. In this paper, we try to fulfill this gap. While employment, measured by the number of workers, is increasing for all categories, we see that working hours are steadily decreasing. Using household labor force surveys between 2005 and 20017, we observe that hours worked are longer particularly for men, non-agricultural and less educated workers. Yet, employment growth is stronger among the groups who experience weaker reductions in working hours. Lastly, we find that the changes related to composition (observable characteristics) of work force have only limited explanatory power in explaining the decline in hours worked.

Keywords: Turkey, Working Hours, Labor Market, Employment
JEL Classification: J21, J22, J82

Satın Al Açık Erişim