Growth and Sustainability in Post-Keynesian Perspective: Some Notes

Abstract

The most serious challenge to mankind has not yet been addressed properly by post-Keynesianism: the over-stretching of our planetary boundaries encompassing resource depletion and environmental damage like climate change challenging traditional views assuming endless environmental absorption capacity. Mainstream economics argues capitalism and sustainable development are compatible, as market forces can decouple growth from resource use and pollution. Post-Keynesian perspectives in contrast highlight a demand-led growth path involving a trade-off between ecological, economic and social sustainability. Mitigating this trade-off demands substantial redistributive actions and Keynesian-type
demand management focused on green spending and structural changes.

Key Words: Ecological crisis, monetary production economy, zero growth, stagnation, growth imperative

JEL Codes: B59, E12, P18, Q50

Post-Keynesyen Bakış Açısında Büyüme ve Sürdürülebilirlik: Bazı Notlar

Öz

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri, henüz post-Keynesçilik tarafından gerektiği gibi ele alınmadı: Dünyanın sonsuz çevresel absorbe etme kapasitesine sahip olduğu varsayımına sahip geleneksel görüşlere meydan okuyan, iklim krizi gibi çevresel hasarı ve kaynakların tükenmesini de kapsayan şekilde gezegenimizin sınırlarının aşırı gerilmesi.

Ana akım iktisat, piyasa güçlerinin büyümeyi kaynak kullanımı ve çevre kirliliğinden ayırabilmesi nedeniyle kapitalizm ve sürdürülebilir kalkınmanın uyumlu olduğunu savunuyor. Post-Keynesyen perspektifler ise aksine, ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik arasında bir dengeyi içeren talep çekişli bir büyüme yolunu vurgulamaktadır. Bu ödünleşimin azaltılması, önemli yeniden dağıtım eylemleri ve yeşil harcamalara ve yapısal değişikliklere odaklanan Keynesyen tipte talep yönetimini gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik kriz, parasal üretim ekonomisi, sıfır büyüme, durgunluk, büyüme zorunluluğu

JEL Kodları: B59, E12, P18, Q50

BUY OPEN ACCESS