Özet

Malawi’de kapsamlı bir büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için elektriğe erişim olanaklarının arttırılması büyük önem taşımaktadır, çünkü Malawi’de günümüzde yaklaşık 18 milyonluk nüfusun ancak % 9’una elektrik hizmeti verilebilmektedir. Bu nedenle bu makale, Malawi’deki güncel enerji talebini ve arzını değerlendirmeyi; büyük enerji kaynaklarının mevcut kullanım durumunu ve ülkenin elektrik arzına potansiyel katkılarını incelemeyi hedeflemektedir. İnceleme ve değerlendirmeler; Malawi’nin yıl boyunca oldukça yeterli güneş ışığı aldığını ve ortalama hava sıcaklıklarının büyük ölçekli bir güneş enerjisi projesinin yapılması için elverişli olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, makale sürdürülebilir sosyal ve ekonomik büyümenin sağlanması için gerekli olan enerji arzının artışının güneş enerjisi üretim olanaklarının genişletilmesi yoluyla yararlı olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi, Yoksulluk, Malawi, Afrika

JEL Sınıflandırması: Q420

An Assessment of the Potential of Solar Energy in Malawi

Abstract

Achieving inclusive growth and sustainable development in Malawi will require massive expansion of access to electricity currently reaching only about 9 % of the nearly 18 million population. So, this article will assess current energy demand and supply in Malawi; examine the current use of large energy sources and the potential contribution of the country to the electricity supply of the country. Review and evaluation; showed that Malawi received quite enough sunlight throughout the year and that the average air temperatures are suitable for making a large-scale solar energy project. As a result, the article shows that the increase in energy supply needed to ensure sustainable social and economic growth will be beneficial by expanding solar energy production possibilities.

Keywords: Alternative Energy Sources, Solar Energy, Powerty, Development, Malawi, Africa
JEL Classification: Q420

Satın Al Açık Erişim