Abstract

As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development of the Turkish economy. The novelty of this study is that we tried to forecast the export pattern of Turkey based on the interdependency with Germany. In our analysis, we tried to explain trends in intermediate and consumer goods export of Turkey separately by including major German trade indices in the model equations. In this context, we employed Dynamic Conditional Covariance (DCC)-Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) methodology to examine time-varying correlation and volatilities of intermediate goods and consumer goods exports. We also enriched our results with News Impact Curves to understand the characteristics of intermediate goods and consumer goods export volatilities. Our first finding is that intermediate goods export is less autocorrelated compared to consumer goods export. Secondly, we found that the exchange rate has a volatility-increasing impact for consumer goods export while the same results are not valid for intermediate goods. Thirdly, goods news has a bigger effect on volatility than a negative shock of the same magnitude for intermediate goods while bad news has more impact on consumer goods export volatility. Finally, the conditional correlation between intermediate export goods and consumer export goods is high time-varying across the period of years

Keywords: DCC-GARCH model, News Impact Curves, Germany, export, trade, conditional correlation

Jel Codes: C58, F17, B17

Almanya Ticaret Eğilimleri ile Türkiye İhracatı Arasındaki Dinamik Bağlantılar: DCC-GARCH Modeli ve Haber Etkisi Eğrileri Uygulamaları

Öz

Almanya, hem uzun vadeli bir yatırımcı hem de ticari bir ortak olarak Türkiye ekonomisinin gelişimi için büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışmada literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak Türkiye’nin ihracat patikasını Almanya ile arasındaki karşılıklı ticari bağımlılık üzerinden tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari trendler ara malı ve tüketim malı ticareti ayrımı ile analiz edilerek Almanya’nın ticaret endeksleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, ara malı ve tüketim malları ihracatının değişken varyansları ile oynaklıklarını analiz etmek için Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC) Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) metodu kullanılmıştır. Bununla birlikte ara malı ve tüketim malları ihracatı oynaklığının davranışını daha iyi açıklayabilmek için çalışmamızı Haber Etkisi Eğrileri ile zenginleştirdik. İlk bulgularımıza göre ara malı ihracatı tüketim malı ihracatına göre daha düşük bir otokorelasyon seviyesine sahiptir. İkinci olarak döviz kurunun tüketim malı ihracatında oynaklık arttırıcı bir etkisi olduğu tespit edilmiş iken ara malı ihracatında böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Üçüncü olarak, iyi haberlerin kötü haberlere göre ara malı ihracatına etkisinin daha büyük olduğu tespit edilirken tüketim mallarında kötü haber etkisinin daha baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ara malı ve tüketim malı ihracatı arasındaki koşullu korelasyonun zamana bağlı olarak değişken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: DCC-GARCH modeli, Haber Etkisi Eğrileri, Almanya, iharacat, ticaret, koşullu korelasyon

JEL Sınıflaması: C58, F17, B17

Satın Al Açık Erişim