Abstract

The paper shows how road transport quotas imposed by the European Union Member States on road transport services trade between Turkey and the EU increases the trade costs restricting trade between the parties. There are basically three ways to eliminate the transport quotas imposed by the EU. First, Turkey could sign a Road Transport Agreement between the EU and Turkey. Second, it could conclude a free trade agreement covering among others the liberalization of road transport services between the EU and Turkey. Finally, it could try to make use of General Agreement on Tariffs and Trade and Trade Facilitation Agreement. But in each case it will have to adopt and implement the whole EU acquis on road transport.

Keywords: Economic Integration, Trade Costs, Transport Costs, Liberalization of Road Transport Services
JEL Classification: F15, R4

Karayolu Kotaları ve AB -Türkiye Karayolu Taşımacılık Hizmetlerinin Liberalizasyonu

Özet

AB üye devletlerinin uyguladığı karayolu kotalarının Türkiye ile AB arasındaki ticaret maliyetlerini arttırarak AB-Türkiye ticaretini olumsuz etkilemesini önlemek için Türkiye, AB ile Karayolu Antlaşması imzalayabilir, veya Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çerçevesinde AB ile karayolu taşımacılık hizmetlerinin liberalizasyonu da içeren bir Serbest Ticaret Antlaşması imzalayabilir, veya da Gümrükler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’ndan yararlanarak Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması’na gidebilir ancak, her üç durumda da Türkiye’nin
girişimlerinde başarılı olabilmesi ülkenin AB’nin karayolu ulaştırması mevzuatının tamamını kabul etmesi ve uygulamasına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Bütünlük, Ticaret Maliyeti, Taşıma Maliyeti, Karayolu Taşımacılığı Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi
JEL Sınıflandırması: F15, R4

Satın Al Açık Erişim