Abstract

Using robotic systems in production; On the other hand, it causes unemployment by increasing labor productivity, and on the other hand, it causes the disruption of all balances by weakening the influence of labor in social decision-making mechanisms. The ever-increasing need for resources, especially energy, of capitalist mass commodity production both dries up resources and pollutes the environment due to the waste it creates. Nature is polluted, food security disappears In this study, the change and development in productive forces are examined. Despite the decrease in its social impact, it is determined that the ownership of the important production tool software belongs to labor. It is concluded that the exit from the chaos can be achieved by restricting unlimited production and reducing the need for resources, with an understanding that protects nature and ensures food security, under the leadership of intellectual labor.

Keywords: Productive Forces, Means of Production, Labor

JEL Codes: B24, B51, J82, 044

Öz

Üretimde robotik sistemlerin kullanılması; emek verimini arttırarak işsizliğe, öbür yanda emeğin toplumsal karar mekanizmalarındaki etkisini zayıflatarak, tüm dengelerin bozulmasına neden oluyor. Kapitalist kitlesel meta üretiminin, başta enerji olmak üzere her geçen gün artan kaynak ihtiyacı hem kaynakları kurutuyor hem de neden olduğu atık nedeniyle çevreyi kirletiyor. Doğa kirleniyor, gıda güvenliği ortadan kalkıyor. Bu çalışmada, üretici güçlerdeki değişim ve gelişme irdeleniyor. Toplumsal etkisinin azalmasına karşın, önemli üretim aracı yazılım mülkiyetinin emeğe ait olduğu saptanıyor. Yaşanan kaostan çıkışın, entelektüel emeğin öncülüğünde, doğayı koruyan ve gıda güvenliğini sağlayan bir anlayışla, sınırsız üretimin kısıtlanması ve kaynak ihtiyacının azaltılmasıyla sağlanabileceği sonucuna ulaşılıyor.

Anahtar Kelimeler: Üretici Güçler, Üretim Araçları, Emek

JEL Kodları: B24, B51, J82, 044

Satın Al Açık Erişim