Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: I, S: I

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: I, S: II

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: I, S: III

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C: I, S: IV