Özet

Kar oranının düşme eğilimi politik iktisatta en popüler ve tartışmalı kriz teorilerden bir tanesidir. Teori, sermayenin organik bileşimindeki artıştan hareketle azalma eğilimine giren kar oranlarının hem krizler üreteceği hem de uzun vadede kapitalizmin sonunu getireceğini ima etmektedir. Ancak teorinin içsel tutarlılığı ve ampirik çalışmaların teoriyi destekleyip desteklemediğine dair tartışmalar devam etmektedir. Yazımızın amacı bu literatürü eleştirel bir süzgeçten geçirerek teorinin kapitalist krizlere ne kadar ışık tutabileceğini değerlendirmektir.

Anahtar kelimeler: Kar oranlarının düşme eğilimi, sermayenin organik bileşimi, kriz teorisi, Marx.

JEL Kodları: E32, E11, B51.

The Tendency of the Rate of Profit to Fall – An Assessment

Abstract

The falling rate of profit is one of the most popular and controversial crisis theories in the political economy. The theory implies that the rate of profit tends to decline due to the increase in the organic composition of capital which will both produce regular crises and bring the end of capitalism in the long run. However, debates continue about the internal consistency of the theory and whether empirical studies support the theory. The purpose of our article is to examine the extent to which the theory can shed light on capitalist crises by critically reviewing the literature.

Keywords: The tendency of the rate of profit to fall, organic composition of capital, crisis theory, Marx.

JEL Codes: E32, E11, B51.

BUY Open Access