Abstract

This paper develops a microeconomic model of private R&D and studies the effects of intellectual property rights (IPR) on equilibrium R&D. IPR has two opposing effects: on the one hand it enables a firm to better appropriate the returns to R&D; on the other hand, it has the potential to impede the flow of R&D knowledge spillovers among firms. Spillovers may be impeded if it is necessary for users to practice R&D in order to benefit from R&D externalities.

Keywords: R&D, Intellectual Property Rights, Spillovers
JEL Classification: O31, O34, L16

Ar-Ge, Yayılımlar ve Fikrî Mülkiyet Haklarının Optimiz Edici Bir Modeli

Özet

Bu makalede, özel Ar-Ge’nin mikroekonomik modeli geliştirilmiş ve fikrî mülkiyet haklarının (FMH) Ar-Ge üzerindeki etkileri araştırılmıştır. FMH’nin iki karşıt etkisi vardır: bir yandan bir firmanın, Ar-Ge’ye getirilerini daha iyi bir şekilde sahiplenmesini sağlar; öte yandan firmalar arasında Ar-Ge bilgilerinin yayılımlarının akışını engelleme potansiyeline sahiptir. Ar-Ge dışsallıklarından yararlanmak için kullanıcıların Ar-Ge çalışmalarında bulunmaları gerekiyorsa, yayılmalar engellenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Fikrî Mülkiyet Hakları, Taşmalar

JEL Sınıflandırması: O31, O34, L16

BUY Open Access