Monthly Archives

May 2021

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 12)

Do AEO Programs Facilitate Trade? An Empirical Assessment of the OIC Member States Ayça Tekin-Koru, Nazire Nergiz Dinçer Relative Consumption and Life Satisfaction in Turkey Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir,...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 10-11)

Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ve Prof. Dr. Simon Wigley, COVID-19 salgınının politika yapımını etkileyen siyasi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi ve COVID-19 ölümleri...

Issues

Efil Journal (Volume 3, Issue 9)

Doç. Dr. İnsan Tunalı, eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrislerini kullanarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiğini araştırmaktadır. Prof. Dr. Ahmet...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 8)

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Popülizm(ler) ve Temsili – Liberal Demokrasi’nin Bunalımları” başlıklı yazısında popülizmin tarihçesini ele alıyor ve nasıl liberal demokrasiye yönelik tehdit oluşturduğunu irdeliyor. Prof. Dr. Arne Heise,...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 7)

Prof. Dr. İlhan Tekeli “Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor” konusunu ele alıyor. Temsile dayalı Webergil araçsal rasyonalite ve Habermas’ın iletişimsel rasyonellik...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 6)

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. İlhan Tekeli “Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş” konusunda bir çerçeve oluşturuyor. Bir yandan, Cumhuriyet döneminde tarımsal faaliyetlerin geçirdiği değişimin/dönüşümün öyküsünü...

Issues

Efil Journal (Volume 2, Issue 5)

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady Ercan Eren, Volkan Kaymaz – Gelir Eşitsizliği ve Tüketici Kredileri:...

Issues

Efil Journal (Volume 1, Issue 4)

EfilJournal’ın bu sayısında: Dr. Katya Perez Guzman ve Latin American School of Social Sciences’tan Prof. Dr. Alicia Puyana Mutis, “Latin American Neoextractivismo: Split or Deepening of the Liberal Model...

Issues

Efil Journal (Volume 1, Issue 3)

EfilJournal’ın bu sayısında: Şirket sahiplik ağları, kurumsal yönetim ve dinamik ekonomik performans açısından büyük önem taşır. Şu ana kadar Türkiye’nin sahiplik ağı üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır. “Firm Ownership...

Issues

Efil Journal (Volume 1, Issue 2)

EfilJournal’ın bu sayısında: Prof. Dr. Erkan Erdil ve Doç. Dr. Dilek Çetin; bu çalışmalarıyla Ankara’da OSB-içi, endüstri-içi bilgi sıçramalarının varlığını ihracat karar fonksiyonunun yardımıyla test etmektedir. Bölgesel birimler arasındaki...