Browsing Category

I- Health, Education, and Welfare

Articles, I- Health, Education, and Welfare, J- Labor and Demographic Economics, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

Özge Gökdemir, Devrim Dumludağ – Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case

Abstract In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons...

Articles, E- Macroeconomics and Monetary Economics, I- Health, Education, and Welfare, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth

Ayça Fettahoğlu – A New Approach in Determining Social Performance: Sustainable Development Principles and Turkey’s Outlook

Abstract The concept of sustainable development, which has been closely followed, has become a trend for business organizations that desire to continue their existence in the market for a...

A- General Economics and Teaching, Articles, D- Microeconomics, E- Macroeconomics and Monetary Economics, I- Health, Education, and Welfare, J- Labor and Demographic Economics

Fikret Şenses – Book Review: Turkey in Turmoil, Social Change and Political Radicalization during the 1960s

Abstract: This book edited by Berna Pekesen provides a detailed evaluation of the 1960s in Turkey by the pioneering specialists of each topic from social, political, economic, and cultural...

Articles, C- Mathematical and Quantitative Methods, I- Health, Education, and Welfare

Demet Topal Koç, Ercan Eren – Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı Modelleme ile Optimizasyonu

Özet: Hastanelerin acil servisleri zaman ve finans açısından maliyetli olabilmektedir. Sağlık arzının kısıtlı ve talebi konusunda belirsizliklerin olduğu acil servislerin ekonomik optimizasyonunda geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, acil servisin...

Articles, C- Mathematical and Quantitative Methods, H- Public Economics, I- Health, Education, and Welfare

Belgi Turan, Ali Berker, Seyit Mümin Cilasun – Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi

Özet Bu çalışmada 2004-2015 yıllarına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılarak eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimi ve bu memnuniyetin belirleyicileri incelenmektedir. Bu dönemde eğitim hizmetlerinden memnuniyet %55,09’dan %61,72’e çıkarak %12...