Abstract

The death of a parent in childhood is one of the most tragic events a child can experience. In this paper, we use three rounds of the Turkey Demographic Health Survey (DHS) and investigate whether children’s schooling is negatively affected due to paternal death. We find that paternal orphans fare worse in three out of the four outcomes considered. While father’s death does not affect whether the child ever attends school, it reduces the likelihood of 5th and 8th grade completion. By age 15-18, paternal orphans complete 0.41 years less schooling as compared to non-orphans.

Keywords: Children, orphanhood, schooling, Turkey

JEL Codes: J13, I2

Baba Ölümünün Türkiye’deki Çocukların Okullaşmasına Etkisi

Öz

Çocukluk çağında bir ebeveynin ölümü, bir çocuğun yaşayabileceği en trajik olaylardan biridir. Bu yazıda, 2003, 2008 ve 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) veri setleri kullanılarak baba ölümü nedeniyle çocukların okullaşmasının olumsuz etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. İncelenen dört çıktıdan üçünde yetimlerin daha kötü durumda olduğu gözlemlenmiştir. Babanın ölümü çocuğun okula başlamasını etkilemezken, 5. ve 8. sınıfı bitirme olasılığını azaltmaktadır. 15-18 yaşına gelindiğinde; yetimler, yetim olmayanlara göre 0,41 yıl daha az eğitim görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, yetimlik, okullaşma, Türkiye

JEL kodları: J13, I2

Buy Open Access