Abstract

This article takes an in-depth look at post-Keynesianism as a paradigmatic alternative to the dominant neoclassical mainstream. It quickly becomes clear that post-Keynesianism is not a unified school of thought, but rather an assortment of theoretical approaches that share certain methodological and epistemological similarities and characteristic postulates. The article does not attempt to describe the full array of Kaleckian, Kaldorian and Sraffian variants of post-Keynesian theory but instead analysis the paradigmatic and formal structure of one particular form of post-Keynesianism, the monetary theory of production in order to reconstruct these characteristic postulates from the axiomatic core of post-Keynesianism. It then sets out the theory of market
participation, an alternative theory of economic policy that builds on monetary production economics.

Keywords: Post-Keynesianism, Heterodox Economics, Neoclassical Economics, Paradigms.
JEL Codes: B41, B50, B59, E11, E12, E60

Post-Keynesian Economics – Challenging the Neo-Classical Mainstream

Özet

Bu makale post-Keynesçi akımı, egemen neoklasik ana akımın paradigmatik bir alternatifi olarak derinlemesine incelemektedir. Post-Keynesçi akımın bir düşünce okulu değil, belli metodolojik ve epistemolojik benzerlikleri ve karakteristik postulaları paylaşan teorik yaklaşımların bir çeşitliliği olduğu açıktır. Bu çalışma, post-Keynesyen teorinin Kaleckici, Kaldorcu ve Sraffacı varyantlarını tanımlamaya çalışmamakta, bunun yerine, Post-Keynesçiliğin belirli bir biçimdeki paradigmatik ve biçimsel yapısını, parasal üretim teorisini, post-Keynesçiliğin aksiyomatik çekirdeğinden karakteristik postulalarının içine yeniden yapılandırmaktadır. Ardından, parasal üretim ekonomisine dayanan, alternatif bir ekonomi politikası teorisi olan piyasa katılım teorisini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Türkiye, Bilim ve teknoloji Politikaları.
JEL Kodları: B41, B50, B59, E11, E12, E60

BUY Open Access