Abstract

This essay shows the difficulties and contradictory processes to achieve energy security by transiting towards a new and secure energy system with a lower share of fossil fuels with far-reaching political, economic, and effects not sufficiently analyzed. The energy transition entails privatizing wind, sun, water, and land to transform them into electricity; additionally, it implies the consumption of minerals, which will expand extractivism. The paper points out Mexico’s slow progress in green energy with two purposely designed energy indices: Energy Diversification Index EDI and the Energy Transition Index ETI. It points out the structural limits of the energy transition in this oil-rich country and, in general, for most resource-rich countries. Finally, it presents some policy options for reducing the effects of energy extractivism and the transition to environmentally and socially secure and equitable energy.

Keywords: Mexico, energy transition, energy security, extractivism

Jel Codes: P18, P48, Q47

Meksika’da Yeşil Ekonomi Dönüşümü ve Enerji Güvenliği 1980-2016: Ekstraktivizmin Yoğunlaşması ve Genişlemesi

Öz

Bu çalışma, etkileri yeterli şekilde analiz edilmemiş ve iktisadi ve politik etki alanı geniş olan, daha düşük fosil yakıt içeren güvenli ve yeni bir enerji sistemine direkt olarak geçişte enerji güvenliğine erişmenin zorlu ve çelişkili sürecini sunuyor. Enerji dönüşümü kavramı, rüzgâr, güneş, su ve toprağın elektriğe dönüştürülmesi için özelleştirilmesi anlamına gelir; ek olarak, ekstraktivizmi genişletecek mineral tüketimini kasteder. Makale, kasti olarak tasarlanmış iki enerji politikası Enerji Çeşitlendirme Endeksi (EDI) ve Enerji Geçiş Endeksi’ni (ETI) kullanarak Meksika’nın yeşil enerjideki yavaş ilerleyişine dikkat çekiyor. Petrol zengini Meksika ve genel olarak kaynak zengini ülkelerdeki enerji dönüşümünün yapısal sınırlarına işaret ediyor. Son olarak, enerji ekstraktivizminin etkilerini azaltacak ve sosyal ve çevresel olarak daha güvenli ve eşit enerjiye dönüşümü sağlayacak çeşitli politika önerileri sunuyor.

Anahtar Kelimeler: Meksika, enerji dönüşümü, enerji güvenliği, ekstraktivizm

Jel Kodları: P18, P48, Q47

Buy Open Access