Özet
Bu çalışmada, finansta uygulamaları gittikçe yaygınlaşan yapay zekâ tekniklerinden biri olan yapay öğrenme algoritmalarıyla Borsa İstanbul 100 endeks fiyatlarının yükseliş-düşüş yönü için, geçmiş verilerden hareketle bir yapay öğrenme modeli uygulanmıştır. Uygulanan yapay öğrenme modelinin literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında açıklayıcı değişkenlerin türetilmesi, algoritma seçimi aşamasındaki algoritma çeşitliliği ve seçilen modelin tahmin performansı açısından başarılı tahminler ürettiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finans, Yapay Öğrenme, Yapay Zekâ

JEL Kodları: G17, G53, C15

A Machine Learning Model For Rise-Fall Prediction For The Istanbul Stock Exchange 100 Index

Abstract
In this study, using machine learning algorithms, one of the artificial intelligence techniques that are becoming more and more widespread in finance, a machine learning model has been applied based on historical data for the rise and fall of Borsa İstanbul 100 index prices. When the applied machine learning model is compared with other studies in the literature, it has been observed that it has produced successful predictions in terms of derivation of explanatory variables, algorithm diversity at the algorithm selection stage and the prediction performance of the selected model.

Keywords: Finance, Machine Learning, Artificial Intelligence

JEL Codes: G17, G53, C15

BUY Open Access