Özet

Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan mezun olanların, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gelişiminde oynadığı rol dikkate alındığında, kurumların bir ülkenin iktisadi kalkınmasında ne kadar önemli olabileceği daha çok açıktır. Bu makalenin amacı, Osmanlı’dan günümüze iktisat derslerinin, bir mühendislik okulu müfredatına girişini ve gelişimini incelemek; ardından bu gelişimi ortaya çıkartan yerel ihtiyaçları ortaya koymaktır. Dahası, her ne kadar belli bir bilim dalındaki eğitim müfredatları uluslararası düzeyde bir standartlaşmaya gitme eğiliminde olsa da, özgün yerel ihtiyaçların bu eğitim müfredatlarıyla bütünleştirilmesinin, bu müfredatlara özgün bir nitelik kazandırılmasının yararı ve yolları, İstanbul Teknik Üniversitesinin tarihi gelişim sürecinden örneklerle ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İktisat, İTÜ, Eğitim, İşletme İktisadı, İşletme Mühendisliği
JEL Sınıflandırması: A20, B10, B19, N01

The 100 Years of Economics Science and Teaching Economics at Istanbul Technical University

Abstract

Economic and social tansformations in a society usually pave the way for the establishment of new institutions, and sometimes entail the transformation of existing ones. In this respect, the evolution of Turkish high education institutions is a good example. In particular, Istanbul Technical University (ITU) -the first and the oldest engineering school in Turkey- has been considered as a model for the other technical schools, and its curriculum has been occasionally imitated by others. This is mainly because of the expectation that the qualifications of ITU graduates serve better to the needs of the country in the process of economic development. When one considers the roles of some prominent ITU graduates in the Turkish politics and economy, it becomes particularly important to understand how a higher education institution and its curriculum, which fits the needs of the economy and society, can possess a key role in the overall economic development process. Among others, what makes the curriculum at ITU makes novel has been the presence of economics courses in the curriculum for more than 100 years. The aim of this paper is then to examine what and how economic and social needs induced policy makers to include economics as a science in the curriculum of an engineering school, and to seek their motives behind it. It is also our aim to present a clear account of how teaching economics and business in a technical school have evolved into the establishment of a new degree programmes in relation to economic and social needs of the Turkish society over time.

Keywords: Economics, ITU, Education, Business Economics, Industrial Engineering
JEL Classification: A20, B10, B19, N01

BUY Open Access