Abstract
The political tsunami prompted by the 1 July 2018 presidential elections shacked Mexican economic and political arena. One year into taking office, the pandemic exploded, encouraging a disjointed political opposition taking advantage of it to demand changes to the government progressive distributive program. Our research shows: first, the government´s economic policies adequacy for combating the pandemic, second, the fast spread the infection across Mexico´s and the country’s better results in health and economic indicators, than advanced countries; third, the solid political support for the president so far.

Keywords: Government Policy, Public Health

Jel Codes: I1, I18, P48

Özet
1 Temmuz 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yol açtığı siyasi tsunami, Meksika’nın ekonomik ve siyasi arenasını sarstı. Başkan’ın göreve gelmesine bir yıl kala salgın patladı ve salgın, tutarsız siyasi muhalefeti, hükümetin ilerici dağıtım programında değişiklik talep etmek için bundan yararlanmaya teşvik etti. Araştırmamız , salgınla mücadele için hükümetin ekonomik politikalarının yeterli olduğunu, enfeksiyonun Meksika’ya hızla yayılmasına rağmen, ülkenin sağlık ve ekonomik göstergelerde gelişmiş ülkelere göre daha iyi sonuçlar elde ettiğini ve şimdiye kadar cumhurbaşkanına siyasi olarak desteklendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hükümet Politikaları, Kamu Sağlığı

Jel Kodları: I1, I18, P48

Satın Al Açık Erişim