İncelediğiniz Kategori

J- Emek ve Demografik İktisat

D- Mikro İktisat, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Yaşamda Özel Alan ile Kamusal Alan Ayrımının Oluşumu ve Karşılıklı Konumları ile İlişkilerinin Sürekli Yeniden Tanımlanmakta Olması Ne Tür Toplumsal Sonuçlar Yaratıyor? – İlhan Tekeli

Öz Bu yazı temelde siyasal felsefe alanından Hannah Arendt ve Jürgen Habermas ile şehir planlama kökenli felsefeci Richard Sennett’in geliştirdikleri kamu konusunda çöküş, geriye çekiliş söylemine razı olunamayacağı, sessiz...

I- Sağlık, Eğitim ve Refah, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Özge Gökdemir, Devrim Dumludağ – Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case

Abstract In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Ceyhun Elgin – Pigouvian Exploitation, Informality and Economic Growth: Theory and Evidence

Abstract Given perfectly competitive labor markets combined with the profit-maximizing behavior of firms, real wages should equal the marginal product of labor (MPL). However, there is ample evidence that...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Salih Barışık, Ebru Karkacıer – Demografik Unsurlar ile Mali Baskınlık Etkileşim Analizi: BRICT Ülkeleri Deneyimi-TR

Özet Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri...

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, G- Finansal Ekonomi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

İnsan Tunalı – Beşeri Sermaye – Ücret veya Maaş Karşılığında Çalışma İlişkisi, 2005-2018-TR

Özet Bu çalışmada eğitim, yaş grupları ve cinsiyet üzerinden oluşturulan beşeri sermaye matrisleri kullanılarak, 2005-2018 döneminde ücret ve maaş karşılığı çalışma eğilimlerinin nasıl değiştiği araştırılmaktadır. “Beşeri sermaye bireyleri daha...