Abstract

The principal aim of the current article is to discuss the relevance of the notion of precariat in the class structure proposed by Guy Standing. The article expects to fulfil its potential contribution to the existing literature through investigating problematic issues in the conceptualization of the precariat particularly referring to its designating role in the class struggle seen from the traditional Marxist standpoint. The study argues that contrary to the suggestions of Standing, it is highly discussable and at the same time misleading to identify precariat as a “new” class. Furthermore, such an identification attempt has the capability to create obstacles in the class struggle between capital holders and labour if this struggle foresees the radical change of the contemporary capitalist system not to deal solely with the undesirable outcomes of the increased neoliberal capitalism on the large working classes per se.

Keywords: Precariat; proletariat; class and class struggle; Marxism; Guy Standing.

Jel Codes: B14, E24, J08, P16

Prekarya: Yeni Bir Sınıf mı Sınıf Mücadelesinde Tehlikeli Bir Kavram mı?

Öz

Bu makalenin temel amacı Guy Standing’in önerdiği sınıf yapısında prekarya kavramının anlamlılığını tartışmaktır. Makale prekaryanın kavramsallaştırılmasındaki sorunlu konuları, özellikle de geleneksel Marksist bakış açısından hareketle sınıf mücadelesindeki belirlenmiş işlevine gönderme yaparak, inceleyip mevcut yazına potansiyel katkısını yerine getirmeyi beklemektedir. Bu çalışma, Standing’in önermelerinin aksine, prekaryanın “yeni” bir sınıf olarak tanımlanmasının oldukça tartışmalı ve aynı zamanda yanıltıcı olduğunu iddia etmektedir. Dahası, böylesi bir tanımlama çabası, sermaye sahipleri ile emek arasındaki sınıf mücadelesinde, eğer bu mücadele sadece yükselen neoliberal kapitalizmin istenmeyen sonuçlarıyla ilgilenmeyi değil, aynı zamanda günümüz kapitalist sisteminde köklü bir değişim öngörüyorsa, engeller yaratma potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Prekarya, Proletarya, Sınıf ve Sınıf Mücadelesi, Marksizm, Guy Standing

Jel Kodları: B14, E24, J08, P16

Satın Al Açık Erişim