ÖZ

1990’larda derinleşen küreselleşme ile birlikte, mal ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi öncelikli bir politika hedefi oldu. Buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde uluslararası doğrudan yatırımlar da arttı. Uluslararası doğrudan yatırımları savunanların öne çıkan iddialarından biri bu yatırımların ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğiydi. Bu yazı, orta-üst gelirli ülkeler için doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi tartışıyor. Değerlendirmeler uluslararası doğrudan yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin güçlü olmadığını işaret ediyor.

Anahtar kelimeler: Uluslararası doğrudan yatırımlar, ekonomik büyüme, orta-üst gelirli ülkeler.

JEL Kodları: O10, F21

Foreign Direct Investments and Economic Growth

ABSTRACT

The liberalization of goods and capital flows became a priority policy target with the deepening of globalization in the 1990s. Consequently, foreign direct investments also increased in the developing countries. One of the prominent arguments of the advocates of international direct investments was that these investments could accelerate economic growth. The paper discusses the relationship between foreign direct investment and economic growth focusing on upper middle-income countries. Results indicate that there is no strong relationship between foreign direct investment and economic growth.

Keywords: Foreign direct investments, economic growth, upper-middle income countries.

JEL Codes: O10, F21

Satın Al Açık Erişim