Özet

Ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek ve başka ülkelerle karşılaştırmak için cari ve sabit fiyatlarla GSMH ve satın alma gücü paritesi (SGP) cinsinden hesaplanan GSMH gibi çeşitli göstergeler (hem mutlak hem de kişi başına düşen cinsten) kullanılmaktadır. Bu göstergeler, özellikle uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek için dolar gibi ortak bir döviz kuru dikkate alınarak hesaplandığında kendilerine özgü sorunlar doğurmaktadır. Cari fiyatlarla hesaplanan GSMH, kur değişimlerinden etkilenmekteyken, bu sorunu çözmek amacıyla sabit fiyatlar kullanıldığında ise yaratılan yeni ölçüt baz olarak alınan yıla karşı aşırı duyarlı hale gelmektedir. Satın alma gücü paritesi cinsinden hesaplanan GSMH ise düşük gelirli ülkelerin genel fiyat seviyelerini göz önünde bulundurularak teorik bir çerçevede arttırıldığı için, toplam dış borcun ulusal gelir içindeki payını ve dolayısıyla da oluşan riski olduğundan düşük göstermektedir. Çalışmamız bu sorunları çözecek yeni bir GSMH göstergesi üretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye örneğinde test edilen yeni ölçütün gerçekçiliği de sınanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Milli Gelir Hesapları ve Refah Ölçümü, Genel Refah, Döviz Kurları
JEL Sınıflandırması: E01, I31, F31

A New Criteria in Countr y Comparisons of Economic Development Levels: Corrected Gross National P roduct

Abstract

While GDP at exchange rate and GDP at Purchasing Power Parity (in both current and constant prices) are commonly used to compare countries in terms of their economic size and development, they suffer from various problems. GDP at current prices is heavily influenced by exchange rate changes. When constant prices are used to resolve this problem, the new indicator (GDP at constant prices) becomes sensitive to the selection of the base year. GDP at Purchasing Power Parity resolves some of these problems but creates another. To reflect living standards better, GDP at Purchasing Power Parity increases national income based on lower price levels in developing countries, which in turn reduces the total external debt to GDP at Purchasing Power Parity ratio and lowers the perceived risks associated with excessive external debt. Our work aims to produce a new GDP indicator that will solve these problems. The accuracy of the new index will also be tested in the context of Turkey.

Keywords: Measurement National Income Accounts and Wealth, General Welfare, Foreign Exchange
JEL Classification: E01, I31, F31

Satın Al Açık Erişim