Özet

Bölgesel farklılıklar, Türkiye’de gelir eşitsizliklerinin temel kaynaklarından biridir. Türkiye’deki bölgesel gelir eşitsizliklerinin temel özellikleri üzerine kısa bir değerlendirmenin arkasından çalışma, imalat sektörleri arasındaki bölgesel ücret ve verimlilik farklarına odaklanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, bölgesel özelliklerin, sektörler arası ücret ve verimlilik farklılıklarında belirleyici olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan yoğunlaşmanın, ücret ve verimlilikleri arttırdığı görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak bölgesel politikaların bölgesel eşitsizlikler üzerindeki etkisinin kısıtlı olabileceği ancak, büyümeyi hızlandırabileceği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Eşitsizlikler, Verimlilik Farklılıkları, Ücret Farklılıkları

JEL Sınıflandırması: O14, R12, J24

Productivity and Wage Differences between R egions and Sectors in Turkey

Abstract

Regional disparities is one of the main sources of income inequalities in Turkey. Following a brief evaluation of the main characteristics of regional income inequality in Turkey, the paper focuses on the regional wage and productivity differences across manufacturing sectors. The results reveal that regional characteristics decisive in productivity and wage differences at regional level. On the other hand, concentration of manufacturing activities increase the productivity and wages. Hence, the regional policies may have limited impact on regional inequalities, but can expedite economic growth.

Keywords: Regional Inequalities, Productivity Differences, Wage Differences

JEL Classification: O14, R12, J24

Satın Al Açık Erişim