Öz

Bu deneme, genel denge analizinin Leon Walras’ın 1874 tarihli kitabından bu yana gerçekleşen tarihsel evrimini anlamak için evrimsel bir epistemoloji kurmaya çalışıyor. Deneme, tarihsel evrimdeki sıçramaların ve sürekliliğin bir arada anlaşılmasında, Thomas Kuhn, Imre Lakatos ve Larry Laudan’ın yaklaşımlarının yararlı olmadıklarını iddia ediyor. Bilimi bir adaptif karmaşık sistem olarak gören, bilim insanlarının rasyonel olmasını gerektirmeyen ve a priori epistemolojilerin aksine natüralist olan bir evrimsel epistemoloji, hem genel denge analizinin ve genel denge iktisatçısının ikili evrimini, hem de anaakım iktisadın 21. yüzyıldaki durumunu anlamlandırmakta bize yeni ipuçları sağlıyor.

Anahtar Kelimeler: bilimsel ilerleme, evrim, paradigma, araştırma programı, iktisat

JEL Kodları: A14, B13, B20

Punctuations and Continuity in General Equilibrium Analysis: An Essay in Evolutionary Epistemology

Abstract

This essay attempts to construct an evolutionary epistemology to understand the historical evolution of general equilibrium analysis since Leon Walras’ 1874 book. The essay argues that the approaches of Thomas Kuhn, Imre Lakatos, and Larry Laudan are not helpful in jointly understanding punctuations and continuity in the historical evolution. An evolutionary epistemology that sees science as an adaptive complex system, that does not require scientists to be rational, and that is naturalist, unlike a priori epistemologies, provides us with new clues to make sense of both the dual evolution of general equilibrium analysis and the general equilibrium economist, and the state of mainstream economics in the 21st century.

Keywords: scientific progress, evolution, paradigm, research program, economics.

JEL Codes: A14, B13, B20)

Satın Al Açık Erişim