Abstract

With the increasing technological developments and the spread of e-commerce, the concept of local marketing has increased its importance and application area. With this method, companies were able to reach more customers through electronic media and were able to go beyond trade trapped in a certain region. In addition, consumer confidence in technology has made local-based marketing (LBM) more efficient and life-saving. LBM is more preferred for shopping and brings consumers closer to brands. Thanks to advanced technology tactics such as GPS (Global Positioning System), Beacon or bluetooth sensors, this online process has been even more successful. In this study, it is aimed to present the concepts of local based marketing, global positioning system and beacon technologies in the current literature and present different applications and technologies related to the subject.

Keywords: LBM (Local Based Marketing), GPS(Global Positioning System), Beacon, Bluetooth.
JEL Codes: O14, O32, O33

Yerel Tabanlı Pazarlama (LBM) ve İlgili Teknolojiler Hakkında Bir Literatür Çalışması

Özet

Artan teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte yerel pazarlama kavramı da önemini ve uygulama alanını artırmıştır. Bu yöntemle, şirketler elektronik ortam üzerinden daha fazla müşteriye ulaşabilmiş ve belirli bir bölgeye sıkışan ticaretin ötesine geçebilmişlerdir. Ayrıca, tüketicinin teknolojiye olan güveni, yerel tabanlı pazarlamayı (LBM) daha verimli ve hayat kurtarıcı hale getirmiştir. LBM alışveriş için daha fazla tercih
edildiğinden tüketicileri markalara da yaklaştırmaktadır. GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Beacon veya bluetooth sensörleri gibi ileri teknoloji taktikleri sayesinde bu çevrimiçi işlem daha da başarılı olmuştur. Bu çalışmada, günümüzün yükselen eğilimleri olan yerel tabanlı pazarlama, küresel konumlandırma sistemi ve beacon teknolojileri kavramlarıının güncel literatür bağlamında sunulması ve konuyla ilgili farklı uygulama ve
teknolojilerin tanıtılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: LBM (Yerel Tabanlı Pazarlama), GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Beacon, Bluetooth.
JEL Kodları: O14, O32, O33

Satın Al Açık Erişim